Megjelent a „Szomszédünnep” - közösségi alapú környezettudatosságot megerősítő akciók című helyi felhívás.


A Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása keretében megjelent a „Szomszédünnep” - közösségi alapú környezettudatosságot megerősítő akciók című (TOP-7.1.1-16-H-065-4.2 kódszámú) helyi felhívás. A kiírás célja, hogy olyan szervezeteket szólítson meg, amelyek a lakosság aktivizálásban tevőleges részt vállalnak, melynek eredményeként a környezettudatosság és a környezetvédelem a jelenleginél szélesebb körben még nagyobb hangsúlyt kapjon és általa az egyes emberek életmódja, szokásai hosszútávon is megváltozzanak, ezáltal kevésbé terhelve a környezetet.


Jelen felhívás keretében kaposvári székhellyel vagy telephellyel rendelkező helyi önkormányzat(ok), helyi önkormányzati költségvetési szervek, központi költségvetési szervek, civil szervezetek, vállalkozások, helyi nemzetiségi önkormányzatok és ezek konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 000 Ft, maximum 8 000 000 Ft.
A helyi támogatási kérelem benyújtására 2019. év augusztus hó 5. naptól 2019. év november hó 21. nap 12 óráig van lehetőség, mely időszakon belül az első értékelési, azaz beadási határnap 2019. szeptember 19. 12 óra.
 
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok ide kattintva, a "Kapcsolódó dokumentumok" menü alatt érhetőek el.