Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-1.3 felhívás 2022.05.11. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.3

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-1.3 Helyi társadalmat támogató tevékenységek megvalósítása című felhívás

TOP-7.1.1-16-H-065-1.3 felhíváshoz kapcsolódó prezentációk 2020.06.02. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.3

TOP-7.1.1-16-H-065-1.3 kódszámú, Helyi társadalmat támogató tevékenységek megvalósítása című pályázati felhívás ismertetésének érdekében a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft., a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport munkaszervezeteként jelenleg információs napot nem szervezett a járványügyi helyzetre való tekintettel. Azonban a felhíváshoz kapcsolódóan elkészültek a szakmai, pénzügyi előadások.

Helyi társadalmat támogató tevékenységek megvalósítása Felhívás 2020.05.28. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.3

Megjelent a Helyi társadalmat támogató tevékenységek megvalósítása című helyi felhívás

A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ LEJÁRT!

 

A dokumentum letöltésére a dokumentum nevére kattintva van lehetőség.

Pályázati felhívás (hatályos 2022.05.11-től)

Felhívás mellékletei:

A pályázathoz kapcsolódó általános szabályozó dokumentumok, valamint nyilatkozatminták elérhetőek a Pályázatok/Általános dokumentumok menüpont alatt.

 

Kitöltőprogram
Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag nyertes projektek esetén, a Munkaszervezettől kapott értesítést követően kell a pályázatot a kitöltőrendszerbe feltölteni.

A tevékenységek és a programok számának meghatározásakor az alábbiakat vegye figyelembe:


Tevékenységnek minősül: Felhívás 3.1.1 és 3.1.2.2 pontjaiban szereplő tevékenységek pl. nagyrendezvény, kisrendezvény, tábor, egyéni tanácsadás. Az eszközbeszerzés nem önálló tevékenység tekintve a Felhívás 5.5./II. pontjában foglaltakat. Továbbá elvárás: a Felhívás 3.4.1.1 a) pontja szerint minimum 3 különböző tevékenységet kell megvalósítani.


Programnak minősül: jelenléti ívvel és fotódokumentációval igazolható tevékenységek.
A teljesítendő indikátor (adatlap 2.6.) neve: A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma.
Az indikátor célértékének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy 10 M Ft támogatási összegig minimum 3, 20 M Ft támogatási összegig minimum 5, 30 M Ft támogatási összegig minimum 7, 40 M Ft támogatási összegig minimum 9 program megvalósítása kötelező.
Az indikátor definíciós adatlap elérhető a https://www.clldkaposvar.hu/altalanos-dokumentumok oldalon, mely definiálja a programok alátámasztásához szükséges dokumentációt is.


Fentiek figyelembevételével például, ha a pályázó 5 nagyrendezvényt valósít meg, akkor az 1 tevékenységnek, azonban 5 programnak fog minősülni.