• Virágzó
    Kaposvár
    Helyi Akciócsoport

A CLLD projekt

A Virágzó Kaposvár Helyi Közösség által megfogalmazott jövőkép szerint: Kaposvár a pezsgő közösségi életéről, modern perspektívát kínáló lehetőségeiről ismert, önmagukra és környezetükre igényes polgárai által vonzó térségközpont. Ahhoz, hogy e jövőkép valóság legyen, az alábbi tartalommal valósítjuk meg a Virágzó Kaposvár Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában foglaltakat. Akcióterületként egész Kaposvárt jelölte ki a HACS (Helyi Akciócsoport), mivel a város teljes lakosságát érintő közösségi, kulturális fejlesztéseket terveztünk.
A közösségi tervezés alapján a részt vevő szervezetek (köz-, civil-, és magánszféra vegyesen) jól lehatárolható célokat fogalmaztak meg, amelyek alapján a stratégiában megfogalmazásra kerültek mind a kulcsprojektek, mind a pályázatos projektek irányai, céljai és főbb jellemzői. A HACS tagok megválasztották tisztségviselőiket, valamint kijelölték munkaszervezetnek a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t (KVF Nkft) Minden HACS tag vállalt tisztséget, ami önmagában is mutatja a közösség érdekében felvállalt felelősséget és elszánt tenni akarást. Két kulcsprojekt mellett nyolc pályázatos kiírást fog megvalósítani a HACS, tekintettel az ERFA és ESZA arányokra. Első számú és egyben legnagyobb volumenű kulcsprojekt a Civilek háza kialakítása, ami a felhívás céljához és a közösség tagjai által megfogalmazott igényekhez egyaránt illeszkedik, miszerint kulturális és közösségi tér infrastrukturális fejlesztése történik. Ez a mintegy 246,4 millió Ft-os ERFA forrásból megvalósítandó kulcsprojekt egy 1000 nm-es közösségi, kulturális ingatlan fejlesztését jelenti. Hosszú távon helyet biztosít az aktív szereplőknek, befogadó, terveink szerint önfenntartó működési modell kialakításával. E kulcsprojekthez elsősorban kapcsolódik a Nyitott (mindenki számára elérhető) közösségi tevékenységek szervezése, közösség bevonása c. ESZA forrásból indítandó pályázatos kiírás 74 millió Ft támogatási keretösszeggel. E felhívás keretében a végső kedvezményezettek a projektjük költségének 90%-át igényelhetik, 10% önerőt szükséges biztosítaniuk. Itt a vállalkozások anyagi támogatását várjuk, amit preferálni tervezünk a felhívásban. Második kulcsprojekt a „KIV-AGY” ifjúsági innovációs és kompetenciafejlesztési program és verseny, ami 15 Millió Ft-os keretösszeggel indul. E program keretében egyrészt innovációs verseny-sorozatot kívánunk megvalósítani, másrészt az innovatív, kiemelkedő minőségben tevékenykedő tanárok motivációs programját valósítjuk meg, elsősorban informatika, ill. más természettudományi tantárgyak vonatkozásában. Ehhez kapcsolódik az esélyegyenlőséget kiemelten kezelő 2/B beavatkozást, ami egy pályázatos, tehetséggondozást, mentorálást támogató felhívás 25 Millió Ft-os keretösszeggel, ESZA forrásból. Szintén a 2. kulcsprojekthez kapcsolódóan, ERFA forrásból terveztünk 50 millió Ft keretösszeggel egy innovatív oktatást és fejlesztést támogató kis léptékű infrastrukturális és eszközfejlesztés témájú pályázatos felhívást. Ennek fő célja az olyan gyakorlatorientált, élményalapú, vállalkozásokkal is együttműködő fiatal tehetségek fejlesztése, ami túlmutat az iskolai kereteken, azonban biztos alapot ad a magas hozzáadott értéket termelni tudó jövőbeni munkaerő kineveléséhez. 3. prioritásként az egészségfejlesztés, tudatos életvezetési szemléletformáló tevékenységek fogalmazódtak meg. Erre egy ESZA alapból finanszírozható, 73,1 Millió Ft-os keretösszegű pályázatos felhívást valósítunk meg. Fő célja a lakosság testi, lelki és szellemi egészség megőrzése és javítása. ERFA párként az egészségfejlesztési soft programok sikeres, hosszú távon is fenntartható megvalósulását segítendően, kis léptékű eszközfejlesztési szükségletek biztosítása érdekében indítunk pályázatos programot 50 Millió Ft keretösszeggel. 4. prioritás a környezettudatosság, amelyhez szintén egy ERFA és egy ESZA forrásból megvalósuló pályázatos programot indítunk. Az ERFA forrás fő célja, hogy városi koncepció mentén környezettudatosságot kifejező installációkat készítsenek a kis közösségek, melyeket a város intenzíven látogatott közterületein helyeznének el. Erre 50 millió Ft-os keretösszeget szánt a HACS. Továbbá ezt kisérve, környezettudatosságot megerősítő akciók, programok megvalósítását támogatja a kapcsolódó ESZA forrású pályázatos felhívás, szintén 50 millió Ft keretösszeggel. 5. beavatkozási terület a „Tematikus együttműködési tevékenységek”. Ez az ESZA forrásból megvalósítandó pályázatos program azt szolgálja, hogy a kaposvári szervezetek egymással, más magyarországi, ill. külföldi szervezetekkel, szerveződésekkel alakítsanak ki együttműködéseket, fejlesszék ezáltal a maguk és egymás szervezetét, bővítsék tudásukat, ezzel is lehetőségeiket növeljék. Mindezt a HKFS megvalósítást a munkaszervezet napi feladatvégzésével biztosított támogatása és koordinálása, menedzsment és animálási, szervező tevékenysége mellett valósítjuk meg az 33 hónapra tervezett projekt keretében.
 

Projekt közlemények

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-4.2 felhívás 2022.05.11. | TOP-7.1.1-16-H-065-4.2

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-4.2 „Szomszédünnep” - közösségi alapú környezettudatosságot megerősítő akciók című felhívás

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-4.1 felhívás 2022.05.11. | TOP-7.1.1-16-H-065-4.1


Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-4.1 „Zöld manók”: környezettudatosságot kifejező kreatív installációk elhelyezése a város zöldfelületi területein című felhívás
 

Összes közlemény